Co wiemy o chorobie

W ramach kampani „Róż się do lekarza” zostało przeprowadzone badanie opinii „Co polacy wiedzą o trądziku różowatym?”, sprawdzające wiedzę Polaków nt.trądziku różowatego, jego najczęstszych objawów, jak i sposobów leczenia. 

W badaniu uwagę zwrócono także na psychologiczny aspekt choroby, pytając Polaków o ich reakcję względem osób zmagających się z trądzikiem różowatym.

Poniżej prezentujemy kilka głównych wniosków z badania:

 I. ODBIÓR SPOŁECZNY TRĄDZIKU RÓŻOWATEGO:

  • Wysoki ostracyzm społeczny oraz stygmatyzacja osób chorych na trądzik różowaty
  • Znaczna grupa Polaków deklaruje niechęć w stosunku do osób z objawami trądziku różowatego

II. WIEDZA O CHOROBIE:

Niska wiedza Polaków nt. trądziku różowatego

  • 80 proc. Polaków ocenia swoją znajomość trądziku różowatego jako słabą
  • Tylko połowa potrafi wskazać najczęstsze objawy choroby
  • 50 proc. Polaków nie wie czy trądzik różowaty można leczyć 

Niewielka ilość informacji nt. trądziku różowatego

  • Powodem braku wiedzy pacjentów na temat trądziku różowatego może być niedostateczna ilość informacji w mediach na ten temat.
  • 63 proc. respondentów nie spotkało się z informacjami na ten temat w ostatnim roku, a blisko 1/3 miała z nim styczność głównie przez Internet.

POBIERZ RAPORT Z BADANIA (plik PDF)

Badanie opinii publicznej „Co Polacy wiedzą o trądziku różowatym?” przeprowadzone zostało przez instytut badawczy Kantar Millward Brown w czerwcu 2018 r, na próbie reprezentatywnej populacji Polski.

RÓŻ SIĘ DO LEKARZA to pierwsza informacyjno-edukacyjna kampania nt. trądziku różowatego

PARTNERZY KAMPANII